Faiga e teu ai le malosi i le fale

Faiga e teu ai le malosi i le fale